Vinn stort Idolpaket!

Plopp och Polly är stolta huvudsponsorer till Idol. Tävla med oss om 4 biljetter till finalen inkl övernattning i Stockholm samt 4 Polly hoodies och godis.

Tävlingen pågår mellan 22/8 och 25/10 2022.
Vinstvärde ca 15 000 kr, ev. vinstskatt betalas av vinnaren.

Börja här!

Hur?

Köp 3 Plopp eller Polly och spara kvittot
Registrera dig
Ladda upp dina kvitton
Du är nu med och tävlar!

Registrera dig

Villkor & regler

Vinn stort Idolgodispaket med Plopp och Polly!

Kampanjen arrangeras av: 
Cloetta Sverige AB, 205 42 Malmö

 

Tävla om fyra (4) biljetter till finalen, inklusive övernattning (2 dubbelrum på Clarion hotel Amaranten i Stockholm), samt fyra (4) st Polly hoodies och 2 kg godis!

Genom att delta i tävla och vinn-kampanjen ”Köp 3 Plopp eller Polly” accepterar du nedan regler och samtycker till att dina personuppgifter behandlas enligt GDPR. Ansvarig för behandling av personuppgifterna är GEP Communication Group AB

All persondata kommer att hanteras konfidentiellt och enligt svensk lag. 

Tävlingskampanjen pågår från 22 augusti 2022 till och med 25 oktober 2022. Vinsten skickas ut via DHL.

Så här deltar du:

  1. Köp 3 Plopp eller Polly – spara kvittot/kvittona!
  2. Registrera dig
  3. Ladda upp kvittot på www.idolgodis.se
  4. Du är nu med och tävlar.

Vi ansvarar inte för extra kostnader som orsakas av att mottagaren inte hämtat ut sitt paket i tid.

Ogiltigt deltagande
Vid felaktigt användande stängs deltagarens konto av. Om arrangören misstänker fusk eller olämpligt beteende som går emot reglerna har arrangören rätt att neka produkt

Varumärken och upphovsrätt  
Alla varumärken och andra element som är förknippade med immateriella rättigheter på denna hemsida är skyddade av tillämpliga regler om skydd för immateriella rättigheter och tillhör Cloetta i Sverige AB eller tredje part och kan inte användas utan skriftligt godkännande från rättighetsinnehavaren.

Personuppgifter
Arrangören förbinder sig att hantera alla personuppgifter enligt GDPR (2016/679). Personuppgifter sparas för att kunna administrera tävlingen, efter avslutad tävling raderas uppgifterna.

Allmänt
Dessa villkor och genomförandet av denna kampanj samt tolkning och tillämpning av villkoren ska uteslutande regleras i enlighet med svensk lagstiftning med exklusiv behörighet för svenska domstolar.

Deltagarna godtar att arrangören inte tar ansvar för personskador, förluster, kostnader, skador, oavsiktliga missförstånd eller missnöje av något slag som följer helt eller delvis, direkt eller indirekt som en konsekvens av detta godkännande. 

Arrangören tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna kampanj.

Arrangören ansvarar inte för tredje parts handlande eller försummelse. 

Arrangören förbehåller sig rätten till att: 

  • vid behov uppdatera villkoren under kampanjperioden. Vid fortsatt deltagande anses eventuella ändrade villkor vara godkända. 
  • stänga av en användare utan förvarsel vid olämpligt beteende eller misstänkt fusk. 
  • när som helst avbryta denna kampanj utan att därigenom ådra sig något ansvar. 


Personer som bryter mot dessa kampanjvillkor kommer att uteslutas ur kampanjen.

Vinnaren utses av en jury bestående av personal från Cloetta Sverige AB. Juryn som utser en (1) vinnare utifrån de motiveringar man finner mest kreativa som vinner tävlingen, bestående av 4 biljetter till Idolfinalen, hotellövernattning på Clarion hotel Amaranten (2 st dubbelrum), 4 Pollyhoodies samt 2 kg godis. Juryns beslut går ej att överklaga.

Om en vinnare inte svarar inom 7 dagar efter att ha blivit kontaktad av Cloetta Sverige AB kommer rätten till vinsten att förfalla och en ny vinnare att utses. Vinnaren ansvarar för att betala eventuell vinstskatt.

Cloetta Sverige AB reserverar sig för eventuella skrivfel, att villkoren kan förändras utan förvarning, samt för tekniska komplikationer och felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör.

Anställda på Cloetta Sverige AB samt deras anhöriga kan ej delta i tävlingen.

Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTER

GEP värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är GEP:s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information GEP samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

GEP Communication Group AB, (”GEP”/”vi”), 556612-0928 Kungsbroplan 2
112 27 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

/